Beno Narbuto kūrybos paroda 

Parodos PRISTATYMAS – 15 val.Po pristatymo vyks kūrybinės dirbtuvėlės „ESTAMPO KŪRIMAS“.Dirbtuvėlės NEMOKAMOS.
 
PARODA VEIKS IKI 2023 SAUSIO.
 
1981 metais pradėjus skaityti tuo metu uždraustą Šventąjį Raštą, mano požiūris į pasaulį, žmogų, gyvenimą kardinaliai pasikeitė. Tai paveikė ir mano kūrybą tiek turinio, tiek formos prasme. Jei anksčiau rūpėjo tik formalūs skulptūrinės išraiškos aspektai, tai dabar tapo aktualūs žmogaus ir Kūrėjo santykiai, amžinybės, būties prasmės klausimai. Paveikūs Šventojo Rašto tekstai, jaudinančios istorijos atvėrė neišsenkantį įkvėpimo šaltinį. Tai, kas stipriausiai paliečia širdį, protą, transformuojasi į plastinius vaizdinius, skulptūrą. Jos formą apibendrinu, išgryninu iki aiškaus silueto, simbolinio ženklo, kurį būtų nesunku suvokti. Balto molio spalva padeda perteikti sakralinį išreiškiamos idėjos turinį.
 
Mano gyvenimo ir kūrybos ašis – krikščioniška pasaulėžiūra.
Skaitydamas Šventąjį Raštą, kuris pilnas Dieviškos poezijos, gausus jaudinančių istorijų, išmintingų palyginimų, spalvingų metaforų – visada atrandu kas jaudina sielos gelmes. Sąmonėje gimsta ir subręsta plastiniai vaizdiniai, kurie tarsi simboliniai padėkos Kūrėjui ženklai realizuojami baltame molyje.
Benas Narbutas
 

Benas Narbutas gimė 1959.11.06 Klaipėdos raj., Doviluose.

1974–1978 m. mokėsi M. K. Čiurlionio vardo vidurinėje meno mokykloje.

1978–1984 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute skulptūrą.1984–1987 m. dirbo Telšių dailės technikume piešimo dėstytoju.

Nuo 1987 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje vizualinę raišką.

Nuo 1985 m. dalyvauja parodose. Kuria mažąją plastiką, medalius, reljefus, skulptūras viešosiose erdvėse, ekslibrisus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.